Contributies

Contributies Schaakvereniging Maastricht

 1. Voor het verenigingsjaar 2021/2022 gelden onderstaande contributiebedragen:
   • Senior gewone leden €100,00
   • Senior dubbelleden €75,00
   • Senior speciale leden €75,00
   • Junior leden €100,00
   • Junior dubbelleden €75,00
 1. Senioren zijn leden van 20 jaar of ouder op 31 december van het voorafgaande kalenderjaar.
 2. Junioren zijn leden die op 31 december van het voorafgaande kalenderjaar de leeftijd van 20 jaar nog niet hebben bereikt.
 3. Alle leden worden aangemeld als lid van de schaakbond en bij de contributie is de afdracht die de vereniging aan de bond doet, inbegrepen. Echter, ‘dubbelleden’ zijn leden die bij een andere vereniging ‘hoofdlid’ zijn en voor wie die andere vereniging de contributieafdracht aan de bond doet.
 4. De categorie ‘Senior speciale leden’ geldt voor WO/HBO-studenten en personen met een minimumuitkering.
 5. In bijzondere gevallen kan voor leden die zich daartoe genoodzaakt voelen, in overleg met de penningmeester, een speciale betalingsregeling worden getroffen.
 6. De contributie is bij vooruitbetaling over een jaar verschuldigd.
 7. De factuur voor de contributie dient binnen 14 dagen te worden voldaan.