Fide-gerate toernooien

Rapidtoernooien

Gedurende het jaar zijn er twee rapidtoernooien. Resultaten worden doorgegeven aan de Fide. Ieder rapidtoernooi is verspreid over twee aansluitende clubavonden. Deelname door buitenstaanders is mogelijk, tegen een vergoeding van 15 euro.

Snelschaaktoernooien

Gedurende het jaar drie snelschaaktoernooien. Resultaten worden doorgegeven aan de Fide. Ieder snelschaaktoernooi wordt op een enkele clubavond gespeeld. Deelname door buitenstaanders is mogelijk, tegen een vergoeding van 10 euro.

Klassiek toernooi

MAASTRICHT100 is een jubileumtoernooi met klassieke partijen. Het betreft een toernooi van 7 ronden Zwitsers. Toernooi staat open voor buitenstaanders tegen een vergoeding van 25 euro. Voor leden gratis.

Toernooireglement “Maastricht100 Classic”

 1. De partijen worden gespeeld volgens de meest recente versie van de FIDE-Regels voor het Schaakspel.
 2. De verzuimtijd is 60 minuten. (Indien een speler meer dan 60 minuten na het van te voren vastgestelde aanvangstijdstip van de zitting voor het eerst aan het bord verschijnt, dan verliest hij zijn partij tenzij de arbiter anders beslist.)
  Echter sportiviteit is troef hier in Maastricht. Er wordt altijd gestreefd om zeker in geval van een (onvoorziene) afwezigheid, maar ook in geval van een laattijdigheid de wedstrijdleider te verwittigen. (+32 474 99 52 74)
 3. Het speeltempo is 90 minuten voor heel de partij plus 30 sec increment per zet vanaf zet 1. Hierdoor is er gedurende de ganse partij notatieplicht is, dus ook als men minder dan 5 minuten heeft.
 4. indien een speler het niet eens is met een beslissing van een arbiter, is het mogelijk hiertegen beroep in te dienen mits direct mondeling en binnen 2 uur schriftelijk bij de organisator (Hans Hoornstra). Deze geeft de klacht door naar de 3 leden van de beroepscommissie, of in geval van betrokkenheid naar de eerste en eventueel zelfs tweede plaatsvervanger. De leden van de beroepscommissie en plaatsvervangers worden voor aanvang van de eerste ronde bekend gemaakt. Hun uitspraak hierover, die binnen de twee dagen dient te vallen, is bindend.
 5. Er worden 7 rondes gespeeld. De indeling wordt volgens het Zwitsers systeem op FIDE-rating (en in geval een speler er geen heeft, op nationale rating) gedaan met de laatste versie van het programma SWAR. Voor aanvang van de eerste ronde wordt geloot voor de kleur van de speler met het laagste rangnummer (“de hoogste elo”). Vervolgens worden de paringen gemaakt. Na het einde van een ronde worden voorlopige paringen van de volgende ronde gemaakt, die pas definitief worden en gecommuniceerd worden na twee dagen, aangezien spelers nog de kans hebben om zich afwezig te melden alsook er een mogelijke beslissing van de beroepscommissie dient opgevolgd te worden.
 6. De partijen worden in de regel gespeeld op dinsdagen om 20u. Vooruitspelen kan, maar dit dient altijd op voorhand te worden doorgegeven aan de wedstrijdleider. Ook na afloop dient men de uitslag aan de wedstrijdleider door te geven. Achteraf spelen kan, gezien de wekelijkse continuïteit, niet.
 7. Het is mogelijk om twee byes op te nemen in de eerste vijf  ronden, mits deze op voorhand en uitsluitend via email worden doorgegeven: luc.cornet@telenet.be en m100@schaakverenigingmaastricht.nl
 8. Ook is flexibiliteit troef in Maastricht, deelnemers kunnen zich tot twee dagen voor het begin van de tweede of derde ronde aanmelden.
  Voor de rond(en) die men gemist krijgt men dan een bye. Voor de late inschrijvers geldt uiteraard ook dat het maximaal aantal byes twee  is. 
 9. De volgorde in de eindstand wordt bepaald door:
 1. de score;
 2. de weerstandspunten (Buchholz);
 3. de Sonneborn-Berger-score;
 4. loting.
 1.   Tijdens de wedstrijd is het een speler verboden om een mobiele telefoon of andere elektronische hulpmiddelen op zich te dragen zonder toestemming van de arbiter. Als geconstateerd wordt dat een speler tijdens zijn partij zo’n apparaat op zich draagt, dan verliest die speler de partij. Een mobiele telefoon of een ander elektronisch hulpmiddel naast zich op tafel leggen of in een jas die op de stoel blijft hangen of in een tas, is wel toegestaan, maar deze dient uitgeschakeld te zijn. Als geconstateerd wordt dat deze niet uit staat, krijgt de speler de eerste maal 10 minuten straftijd en bij een volgende maal verliest hij de partij. Spelers die arriveren nadat de wedstrijd is begonnen, krijgen altijd de kans om hun mobiele telefoon of andere elektronische communicatiemiddelen uit te zetten en weg te leggen voordat ze hun eerste zet doen.

10. In wedstrijd-technische gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de arbiter en in organisatorische gevallen de organisator in samenspraak met de arbiter.

Partijen uit het toernooi

[catlist name="Maastricht100"]

Uitslagen eerste ronde


Winkel online, sponsor gratis de vereniging!

Online bestellen of boeken bij webwinkels als Bol, Coolblue, Thuisbezorgd, Zalando of Booking.com?
Klik altijd eerst op het logo hierboven om via SponsorKliks naar zo’n webshop te gaan. Of gebruik de SponsorKliks app.
Zo verdient u geld voor de vereniging met elke online aankoop – zonder dat het u ook maar iets extra kost!